A panaszbejelentések módja a Dunakanyar Takarékszövetkezetnél 

Szóban személyesen: a működési területen valamennyi kirendeltségen munkanapokon nyitvatartási időben vagy a Takarékszövetkezet központjában minden munkanapon 8-tól 16 óráig.
Telefon:
központi ügyfélbejelentésre szolgáló telefonszám: (26) 590 017*
*A fenti telefonszámon a Takarékszövetkezet munkatársa hétfői napon 8 órától 20 óráig, keddtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig fogadja a panaszbejelentéseket. Munkaidőn túl a bejelentések fogadására üzenetrögzítő áll rendelkezésre.
 

Fax: központi és tizenhárom kirendeltségi telefax számon:
Központ:   26-391-079
Dunabogdányi Kirendeltség:   26-391 085
Tahitótfalui Kirendeltség:   26-387 187
Visegrádi Kirendeltség:   26-398 150
Pócsmegyeri Kirendeltség:    26-395 003
Göd-alsói Kirendeltség:   27-345 145
Göd-felsői Kirendeltség:   27-345 008
Szentendrei Kirendeltség:   26-311 691
Leányfalui Kirendeltség:   26-381 250
Szigetmonostori Kirendeltség:   26-393 742
Sződi Kirendeltség:   27-388 496
Sződligeti Kirendeltség:   27-352 617
Pilismaróti Kirendeltség   33-508 130
Dömösi Kirendeltség   33-482 313
 
Email: dkanyar@hu.inter.net
Postai cím:
A központ, illetve tizenhárom kirendeltségünk postai címén.
     

 Az ügyfélbejelentések egyéb lehetséges külső fórumai

 

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (MNB)
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.: 777.
Tel: +36-80-203-776
e-mail cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu 

 

 

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)
1525 Budapest BKKP Pf. 172
Tel: +36-80-203-776
e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu


a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére.

 
 

Szentendrei Járásbíróság*
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 85.
Levélcím: 2001 Szentendre, Pf.: 55.
Tel: +36-26-311-118, +36-26-500-184
e-mail:
birosag@szentendre.birosag.hu

 

Budapest Környéki Törvényszék*
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Levélcím: 1443 Budapest, Pf.: 175.
Tel.: +36-1-4676-200
e-mail:
birosag@budapestkornyekit.birosag.hu

 
* Ügyértéktől, és hatáskörtől függően.

A fenti fórumokon Ügyfeleink közvetlenül is megtehetik bejelentéseiket, illetve ide fordulhatnak abban az esetben is, ha a Takarékszövetkezet panaszukat elutasította, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el. 

Kezdőlap • Hitel • Számla • Megtakarítás • Egyéb • Akciók •  Kondíciók • Árfolyamok