Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről
 

- Elszámolási és forintosítási tudnivalók 
 - Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
 - Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
 - Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 - Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
 
- Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját
megelőzően megszűnt és még el nem évült tartozás fennállásakor
 - Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez
 - Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban
 - Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez


Elszámolás igénylése követeléskezelővel szemben:

 -
követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
 - igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz


Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól:

 - Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól


Panasz esetén a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták MNB honlapon belüli elérhetősége:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita
 

 - Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában

  - Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában
 - Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

 

 - Adatváltozás bejelentő nyomtatvány
 - Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

 

Ezúton értesítjük, hogy az MNB honlapján elhelyezésre került az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége.:

  Link: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

 - F1 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1.
 - F2 fogyasztói kérelem - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem
 - F3 fogyasztói kérelem - Kötelezettség fennállása
 - F4 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 2.
 - F5 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatkiv. helyzése iránti kérelem
 - P1 Pénzügyi intézményi kérelem - Elszámolás helyességének megállapítása iránti kérelem
 - P2 Pénzügyi intézményi kérelem - Panasz elkésettsége miatti kérelem
 - P3 Pénzügyi intézményi kérelem - Elszámolási kötelezettség fenn nem állása megállpa.
 - P4 pénzügyi intézményi kérelem - JOgszabálysértő PBT döntés hatályon kívül


Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről:
 
- Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről
- Tájékoztatás elszámolási kötelezettség teljesítéséről 2015.09.29.
- Tájékoztatás 2015.10.26.
- Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről 2015.12.03.

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett ügyfelek számára:
 
- Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett ügyfelek számára

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez:
 
- Igény bejelentő
 
 
Kezdőlap • Hitel • Számla • Megtakarítás • Egyéb • Akciók •  Kondíciók • Árfolyamok