Tájékoztató közösségi betéteket érintő,

2015. július 3-tól hatályos jogszabályi változásokról


Tájékoztató a betéteseknek (alapvető információk a betétbiztosításról)
 

Iránytű a betétbiztosításhoz : http://www.oba.hu/hu/betetvedelem/iranytu 

OBA ügyfél-tájékoztató

A Dunakanyar Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek betétbiztosítási feltételeiről

 

Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott betétbiztosítás
A Dunakanyar Takarékszövetkezet az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagja, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétekre általános szabályként az OBA betétbiztosítási szabályai érvényesek. Az OBA működésének fő szabályai:

Az OBA a betétek befagyása vagy a Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által való visszavonása, illetve a Takarékszövetkezet felszámolása esetén húsz munkanapon belül kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után.
A törvény a kifizetés felső értékhatárát – tőke- és kamatösszegre vonatkozóan - személyenként 100 000 euróban határozza meg; a kifizetés forintban történik, a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon számítva.

·         Az OBA biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. 

A Dunakanyar Takarékszövetkezet betéti termékhirdetményein az OBA biztosítást a jelen tájékoztatóban is feltüntetett OBA fogyasztóvédelmi embléma is jelöli. 

Az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény előírása szerint:
212. § (1) Az Alap által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki.
(2) Az Alap által nyújtott biztosítás – a 213. §-ban meghatározott kivételekkel – a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet
a) 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint
b) 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül
az alapban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.
(3) Az Alap által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére.

Az Országos Betétbiztosítási Alap által nem biztosított betétek

213. § (1) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki

a)
        a költségvetési szerv,
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
c) a helyi önkormányzat,
d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
e) a befektetési alap,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) a pénzügyi intézmény,
i) az MNB,
j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
l) - m)
n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.
(2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsájtott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.
239. § (4) Az OBA – a hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően – nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed.

Konszolidált Biztosított Betét (KBB) kimutatás

Az OBA Igazgatótanácsának határozata alapján a Takarékszövetkezet - betéttel rendelkező ügyfelei kérésére - köteles az OBA által elfogadott minta szerinti ügyfél-tájékoztatót évente egy alkalommal díjmentesen az ügyfelek erre irányuló kérése alapján rendelkezésre bocsátani.
Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása az Ön kérése szerint történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a Takarékszövetkezet kirendeltségeiben történő személyes átvétellel.
Személyes átvétel esetén az ügyfél-tájékoztató, az átadás időpontjában aktuális adatokat kell, hogy tartalmazza, egyéb – postai, ill. elektronikus – módon történő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyfél-tájékoztató az elkészítésének időpontjában aktuális adatokat kell, hogy tartalmazzon.
Ennek alapján kérjük Önt, hogy amennyiben tájékozódni kíván betétei OBA biztosítottságának aktuális állásáról, érdeklődjön számlavezető kirendeltségén!

Az Országos Betétbiztosítási Alap ’Iránytű a betétbiztosításhoz’ kiadványa

Az Országos Betétbiztosítási Alap ’Iránytű a betétbiztosításhoz’ című, a betétbiztosítással kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmazó kiadványa külön Hirdetményként megtekinthető, ill. mindenkor elérhető a
http://www.oba.hu/ internetes oldalon.

 
Kezdőlap • Hitel • Számla • Megtakarítás • Egyéb • Akciók •  Kondíciók • Árfolyamok